Teléfono institucional

931029413

Dirección del centro de trabajo

Secció de Gestió d’Espais Naturals
Servei d’Espais Naturals Protegits
Subdirecció general de Biodiversitat i Medi Natural
Direcció General de Polítiques Ambientals i Medi Natural
Departament de Territori i Sostenibilitat
Provença, 204-208. 08036 Barcelona
parcs_naturals.tes@gencat.cat

Por favor, envía tus comentarios y sugerencias sobre los datos aquí mostrados y sobre los sistemas de consulta, informes, etc. a: info@gbif.es